Naudojimosi taisykles

Čia yra pateikiamos interneto svetainės https://www.noriunamu.lt (toliau - Svetainės) naudojimosi taisyklės, kurių turėsite laikytis, naudojantis šia Svetaine. Jei mūsų taisyklės yra nepriimtinos ir nesutinkate su jomis, šia Svetaine naudotis draudžiama.

Registracija ir prisijungimo duomenys

Registruodamasis Svetainėje Jūs įsipareigojate, jog pateikėte tik teisingus ir išsamius registracijos duomenis.
Registracija naudojantis svetimais registracijos duomenimis yra griežtai draudžiama.
Registruojantis juridinio asmens vardu, prisiimate atsakomybę už keliamų duomenų tikslumą ir teisingumą, bei pripažįstate, kad turite teisę kelti skelbimus juridinio asmens vardu.
Jei bus pastebėti neteisingi, neišsamūs pateikti duomenys, administratoriai turi teisę nedelsiant ir nepranešus Jums, neregistruoti Jūsų bei panaikinti Jūsų sukurtą profilį.
Pasikeitus registracijos duomenims, privaloma nedelsiant juos pakeisti ar papildyti.

Svetainės turinys

Lankytojai, o ne administratoriai, yra atsakingi už visos ir bet kurios tekstinės informacijos, fotografijų, paveikslėlių, žinučių, komentarų, elektroninių laiškų (toliau - Turinio) ir bet kokios kitos pateiktos informacijos turinį ir formą.
Lankytojai Turinį privalo kelti, atsižvelgiant į visuomenėje nusistovėjusias moralės ir elgesio normas, bei nepažeidžiant teisės aktų.
Svetainės lankytojai turi teisę reikšti nuomonę, komentuoti ir bendrauti su kitais lankytojais. Taip pat turi teisę teikti administratoriams siūlymus dėl Svetainės turinio ir paslaugų pagerinimo.
Svetainėje draudžiama bet kokiais būdais platinti, ar laikyti bet kokį įžeidžiantį, pornografinį, grasinantį, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį.
Svetainės Turinys privalo nepažeisti kitų asmenų teisių ( intelektinės nuosavybės, teisės į atvaizdą ir kt.), įstatymų ir kitų teisės aktų.
Svetainės administratoriai turi teisę valdyti jūsų pateiktą Turinį, jį platinti, padaryti viešai prieinamu, iš jo kurti duomenų bazes ir kt.

Svetainės keitimas bei paslaugų ribojimas

Administratoriai turi teisę bet kada keisti Svetainę, jos funkcijas, taip pat ir informaciją, kurią pateikėte Jūs. Registruojantis jūs sutinkate, kad Svetainės Administratoriai niekada nebus atsakingi už bet kokius dėl to sukeltus padarinius Jums.
Administratoriai pasilieka teisę neribotam laikotarpiui ir bet kada sustabdyti Svetainės veikimą, apriboti Jūsų galimybes naudotis Paslaugomis, ar visai nutraukti Svetainės veiklą, nenurodant konkrečios priežasties ir be jokio išankstinio perspėjimo.
Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo profilį Svetainėje.