VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“

Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“ yra visuomeninė pelno nesiekianti organizacija. Įkurta 2006 metais organizacija vienija bendraminčius, kuriems rūpi gyvūnų gerovė Lietuvoje.

Mūsų veikla neremiama valstybės ir yra vykdoma tik iš gyvūnams neabejingų, geranoriškų žmonių paramos 2 proc.

Savo veikloje mes vadovaujamės šiomis vertybėmis:

Mes nenaikiname sveikų gyvūnų. Psichologiškai sveikas, nesergantis nepagydoma liga gyvūnas laikomas mūsų globoje tol, kol suras naujus namus. Ir nesvarbu ar tai užtruks kelis mėnesius, ar metus. Iki šios dienos ilgiausias laikotarpis, kurį globojome gyvūną – 2,5 metų.

Gyvūnų gerovė. Mūsų veiklos prioritetas yra gyvūnų augintinių gerovė. Savo veikla siekiame skatinti pagarbą gyvūnams, pakelti jų vertę ir stabdyti žiaurų elgesį su jais mūsų šalyje. Gyvūnų apsaugos ir gerovės užtikrinimas yra pagrindinis tikslas įgyvendinant bet kokius mūsų tikslus.

Atsakingumas. Užtikrinimas, kad rėmėjų skirta parama yra panaudota efektyviausia kryptimi gyvūnų gerovei užtikrinti, turi mums didžiausią reikšmę. Mes siekiame visuomet pateisinti mūsų remėjų lūkesčius ir esame nepaprastai dėkingi už pasitikėjimą ir tikėjimą, padedant jiems įvairiapusiškai mūsų veikloje.

Atsidavimas misijai. Nepaisant tariamai neįveikiamų iššūkių, su kuriais susiduriame, mes priverčiame save įveikti juos, visada prisimindami savo veiklos priežastį. Įgyvendinami savo užsibrėžtus tikslus, kuriems esame atsidavę, mes jų neatsisakysime, nepaisant kiek tai užtruktų ir kiek kliūčių mums tektų įveikti.

Pagarba ir bendradarbiavimas. Siekdami įgyvendinti savo misiją, mes bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, visuomene ir kitomis organizacijomis, siekdami surasti visiems palankius sprendimus, atsižvelgiant į gyvūnų, žmonių poreikius ir nustatytą tvarką.

Mūsų VIZIJA – saugi ir darni aplinka tarp žmogaus, ir gyvūno.

Mūsų MISIJA – gyvūnų globos ir apsaugos įgyvendinimas, pagarbos gyvūnui skatinimas ir jo vertės kėlimas bei žiauraus elgesio su gyvūnais stabdymas Lietuvoje.

Mūsų tikslai:

  • benamių gyvūnų gerbūvio užtikrinimas;
  • humaniškų gyvūnų skaičiaus mažinimo programų įgyvendinimas;
  • visuomenės švietimas, atsakingo požiūrio į gyvūnus ugdymas;
  • gyvūnų gerovės ir apsaugos įteisinimas įstatymuose.

Susisiekite

El. paštu

Telefonu

Phone number
+370 681 40309